#Migrasyon - Komisyon bay € 24.1 milyon dola nan #InternationalOrganizationForMigration bay sipò, èd ak edikasyon pou timoun migran nan Lagrès

Komisyon Ewopeyen an te akòde € 24.1 milyon dola nan asistans ijans anba Fon Azil, Migrasyon ak Entegrasyon (AMIF) pou sipòte Lagrès nan reponn a defi migratè yo. Òganizasyon Entènasyonal pou Migrasyon (IOM) ap resevwa finansman pou ede asire timoun imigran yo kapab imedyatman plase nan yon anviwònman pwoteksyon epi resevwa edikasyon.

Li pwal sipoze ankouraje akomodasyon timoun ki adekwa, sipò medikal ak sikolojik, entèpretasyon ak medyasyon kilti ansanm ak dispozisyon manje pou jiska 1,200 minè ki pa akonpaye nan zile Grèk yo ak nan tè pwensipal la epi fasilite edikasyon fòmèl nan bay transpò ak twous lekòl yo.

Anplis de sa, finansman an ap ede ede imigran ki anrejistre pou asistans retounen volontè ak reentegrasyon pwogram yo. Desizyon finansman an vini sou tèt plis pase € mn milya dola nan sipò finansman akòde Komisyon an depi 1.6 pou adrese defi migrasyon nan Lagrès. Anba Asylum, Migrasyon ak Entegrasyon Fon (AMIF) ak Fon Sekirite Entèn (ISF), Lagrès kounye a te resevwa € 2015m nan finansman dijans, nan adisyon a € 482.2m deja bay anba fon sa yo pou pwogram nasyonal grèk 561-2014.

Ou ka jwenn yon fèy ki gen enfòmasyon detaye sou sipò finansye Inyon Ewopeyen pou Lagrès isit la.

Tags: , ,

kategori: Yon Frontpage, EU, Ewopeyen Agenda sou Migrasyon, Komisyon Ewopeyen, Frontex, Lagrès, Imigrasyon, Entènasyonal Òganizasyon pou Migrasyon (IOM), Manman chwal Nostrum