Konekte ak nou

Dwa Moun

Nouvo lejislasyon ki limite travay misyonè vyole Konvansyon Ewopeyen an  

SHARE:

pibliye

on

Nou itilize enskripsyon ou pou bay kontni nan fason ou te konsanti ak amelyore konpreyansyon nou sou ou. Ou ka koupe abònman nan nenpòt ki lè.

 Nan jodi a Chanm jijman1 nan ka a nan Ossewaarde kont Larisi (aplikasyon No. 27227/17) Tribinal Ewopeyen an pou Dwa Moun te di, unaniment, ke te gen:

yon vyolasyon atik 9 (libète relijyon) nan Konvansyon Ewopeyen an sou Dwa Moun, ak

yon vyolasyon Atik 14 (entèdiksyon diskriminasyon) nan Konvansyon Ewopeyen an pran an konjonksyon avèk Atik 9.

Dosye a konsène yon sitwayen ameriken k ap viv nan peyi Larisi, yon kretyen batis, ki te resevwa amann paske li te fè reyinyon etid biblik lakay li san li pa te avèti otorite yo.

Sanksyon an te enpoze sou aplikan an apre nouvo kondisyon legal pou travay misyonè prezante nan Larisi nan 2016 kòm yon pati nan yon pake anti-teworis. Nouvo lejislasyon an te fè li yon ofans pou evanjelize nan kay prive epi li te mande otorizasyon davans pou travay misyonè nan men yon gwoup relijye oswa òganizasyon.

Tribinal la te jwenn an patikilye ke Gouvènman an pa t esplike rezon ki te dèyè nouvo fòmalite sa yo pou travay misyonè ki pa t kite plas pou moun ki te angaje nan evanjelizasyon endividyèl, tankou aplikan an. Pa te gen okenn prèv ki montre aplikan an te itilize nenpòt metòd move nan pwoselit, ki enplike fòse oswa ensite nan rayisman oswa entolerans.

Yon rezime legal ka sa a ap disponib nan baz done Tribinal la HUDOC (lyen).

reklam

Reyalite prensipal yo

Aplikan an, Donald Jay Ossewaarde, se yon sitwayen Etazini nan Amerik ki te fèt an 1960. Li te rete Oryol (Larisi) e li te gen yon pèmi rezidans pèmanan.

Aplikan an ak madanm li se kretyen batis. Depi lè yo te demenaje Oryol an 2005, yo te konn fè reyinyon lapriyè ak etid Labib regilyèman lakay yo. Mesye Ossewaarde pèsonèlman envite moun nan reyinyon yo e li poste enfòmasyon sou yo sou tablo avi yo.

Sou background nan lejislasyon ki fèk adopte konsènan travay misyonè, twa ofisye lapolis te vin lakay koup la nan dat 14 out 2016 pandan yon reyinyon dimanch. Apre etid Labib, ofisye yo te pran deklarasyon nan men moun ki te prezan epi yo te akonpaye Mesye Ossewaarde nan komisarya lokal la.

Nan komisarya lapolis la te pran anprent li epi yo te montre yon lèt plent konsènan feyè evanjelik yo te afiche sou tablo avi ki nan papòt yon bilding apatman. Lapolis te fè yon rapò ofans administratif pou fè travay misyonè ilegal kòm yon sitwayen ki pa Larisi.

Lè sa a, yo te mennen l dirèkteman nan tribinal pou yon ti odyans anvan yo te kondane pou fè travay misyonè san yo pa avèti otorite yo nan etablisman an nan yon gwoup relijye. Li te peye yon amann 40,000 rubles (apeprè 650 ero nan moman an).

Kondanasyon li te konfime nan apèl nan yon fason rezime. Tout demann adisyonèl li yo pou revize kondanasyon an te finalman rejte.

Plent, pwosedi ak konpozisyon nan Tribinal la

Konfize an patikilye sou Atik 9 (libète relijyon), Mesye Ossewaarde te plenyen pou yo te resevwa yon amann poutèt li te preche Batèm dapre nouvo lejislasyon an, paske li te diskite ke li pa te yon manm nan okenn asosyasyon relijye men li te egzèse dwa li pou gaye konviksyon relijye pèsonèl li. . Li te pote plent tou dapre Atik 14 (entèdiksyon diskriminasyon) an konjonksyon avèk Atik 9 sou diskriminasyon akòz nasyonalite paske, kòm yon sitwayen ameriken, yo te ba li yon amann ki pi wo pase yon sitwayen Ris.

Aplikasyon an te depoze nan Tribinal Ewopeyen an pou dwa moun sou 30 mas 2017.

Asosyasyon Ewopeyen Temwen kretyen Jewova yo te bay pèmisyon pou yo entèvni kòm yon twazyèm pati.

Ou ka jwenn pwosedi Tribinal la pou trete aplikasyon kont Larisi isit la.

Jijman an te bay pa yon chanm ki gen sèt jij, ki konpoze jan sa a:

Pere Pastè Vilanova (Andorra), Prezidan, Georgios A. Serghides (Chip),

Yoko Grozev (Bilgari),

Jolien Schukking (Netherlands), Darian Pavli (Albani),

Ioannis Ktistakis (Lagrès), Andreas Zünd B(Swis),

epi tou Olga ChernishovaRejis Seksyon Adjwen.

Desizyon Tribinal la

Tribinal la te etabli ke li te gen jiridiksyon pou fè fas ak ka a, kòm reyalite yo ki te lakòz swadizan vyolasyon Konvansyon an te fèt anvan 16 septanm 2022, dat kote Larisi te sispann fè pati Konvansyon Ewopeyen an.

Atik 9 (libète relijyon)

Tribinal la te repete ke zak la nan bay enfòmasyon sou yon seri kwayans patikilye bay lòt moun ki pa kenbe kwayans sa yo - ke yo rekonèt kòm travay misyonè oswa evanjelizasyon nan Krisyanis - te pwoteje anba Atik 9. An patikilye, lè pa t 'gen prèv nan fòse. oswa move presyon, Tribinal la te deja konfime dwa pou patisipe nan evanjelizasyon endividyèl ak predikasyon pòt-an-pòt.

Li te note ke pa te gen okenn prèv ki montre Mesye Ossewaarde te fè nenpòt moun patisipe nan reyinyon relijye li kont volonte yo oswa ke li te chèche pouse rayisman, diskriminasyon oswa entolerans. Se konsa, li te resevwa sanksyon pa pou okenn metòd move nan pwoselit men sèlman pou li pa respekte nouvo egzijans legal ki aplikab nan travay misyonè ki te prezante an 2016.

Tribinal la te jwenn ke nouvo egzijans yo - fè li yon ofans pou evanjelize nan kay prive epi ki egzije otorizasyon davans pou travay misyonè nan men yon gwoup relijye oswa òganizasyon - pa te kite plas pou moun ki angaje nan evanjelizasyon endividyèl, tankou aplikan an.

Gouvènman an pa t esplike rezon ki te dèyè nouvo fòmalite sa yo pou travay misonè. Se poutèt sa, Tribinal la pa te konvenki ke entèferans nan dwa aplikan an pou libète relijyon akòz aktivite misyonè li te pouswiv nenpòt "bezwen sosyal ijan".

Anplis, sanksyon aplikan an pou swadizan echèk li pou enfòme otorite yo sou etablisman an nan yon gwoup relijye pa t 'nesesè nan yon sosyete demokratik. Libète pou manifeste kwayans yon moun epi pale ak lòt moun sou yo, pa t 'kapab mete kondisyonèl sou okenn zak apwobasyon Leta oswa anrejistreman administratif; fè sa ta vle di aksepte ke yon Leta ka dikte sa yon moun dwe kwè.

Se poutèt sa, te gen yon vyolasyon Atik 9 nan Konvansyon an.

Atik 14 (entèdiksyon diskriminasyon) an konjonksyon avèk Atik 9

Tribinal la te note ke, dapre Kòd Ofans Administratif, amann minimòm pou yon moun ki pa nasyonalite yo te jwenn koupab pou yon ofans travay misyonè ilegal te sis fwa pi wo pase pou yon sitwayen Ris. Moun ki pa nasyonalite yo te tou responsab pou ekspilsyon. Se poutèt sa, te gen yon diferans nan tretman moun ki nan yon sitiyasyon analòg sou baz nasyonalite yo.

Tribinal la pa jwenn okenn jistifikasyon pou diferans sa a nan tretman an, ki te difisil tou pou rekonsilye ak Lwa Relijyon Larisi a ki bay ke moun ki pa nasyonalite legalman prezan nan Larisi te kapab egzèse dwa a libète relijyon menm jan ak sitwayen Larisi yo.

Se poutèt sa, te gen yon vyolasyon Atik 14 Konvansyon an, ansanm ak Atik 9 la.

Jis satisfaksyon (Atik 41)

Tribinal la te deside ke Larisi te dwe peye aplikan an 592 ero (EUR) nan respè domaj lajan, EUR 10,000 nan respè domaj ki pa-pecuniè ak EUR 4,000 nan respè nan depans ak depans.

Jijman an disponib sèlman nan lang angle. 

Plis lekti sou FORB nan Larisi sou sit wèb HRWF

Pataje atik sa a:

EU Reporter pibliye atik ki soti nan yon varyete sous deyò ki eksprime yon pakèt pwen de vi. Pozisyon yo pran nan atik sa yo pa nesesèman sa yo nan EU Reporter.

Tendans