Konekte ak nou

Ouzbekistan

Estrateji egalite sèks sèvi estabilite ak kwasans nan Ouzbekistan

SHARE:

pibliye

on

Nou itilize enskripsyon ou pou bay kontni nan fason ou te konsanti ak amelyore konpreyansyon nou sou ou. Ou ka koupe abònman nan nenpòt ki lè.

Nan etap aktyèl la nan refòm nan Ouzbekistan, refòm pou pwoteje dwa ak enterè lejitim fanm yo, bay sipò sosyal pou fanm ki nan bezwen, epi asire egalite sèks kontinye fèt sistematik. Yo te adopte estrateji pou reyalize egalite ant sèks yo nan Ouzbekistan jiska 2030 yo nan lòd yo pran bagay sa yo nan yon nivo kalitatif nouvo, ekri Malika Kadirkhanova.

Yo te fikse laj maryaj pou gason ak fanm nan 18, epi lis travay ki gen kondisyon travay defavorab, kote travay fanm yo entèdi an antye oswa pasyèlman, te aboli. Pozisyon enspektè pou travay ak fanm yo te prezante nan sistèm afè entèn yo.

Dapre Dekrè Prezidan an nan 7 mas 2022: "Sou mezi pou akselere plis travay la sou sipò sistematik nan fanmi ak fanm", pwogram nasyonal la pou ogmante aktivite a nan fanm nan tout sektè nan ekonomi peyi a, osi byen ke lavi politik ak sosyal nan 2022-2026 te apwouve. Yon kantite mezi ki vize pou asire dwa sosyal, politik ak ekonomik fanm yo te detèmine anba dokiman sa a epi yo ap asire aplikasyon pratik yo. An patikilye, yo te bay yon kota 4 pousan pou ti fi granmoun ki soti nan fanmi ki bezwen pwoteksyon sosyal pou yo etidye nan yon enstitisyon edikasyon siperyè.

Apati 9 fevriye 2022, longè sèvis pou fanm yo, ki gen ladan peryòd konje matènite a, te ogmante de twa ane pou rive sis ane. Peryòd eksperyans travay pou timoun ki gen andikap depi timoun yo te pwolonje soti nan 16 a 18 ane.

Depi septanm 2022, alokasyon pou gwosès ak akouchman yo te etabli pou fanm nan antrepriz prive ak òganizasyon sou depans lan nan bidjè leta a. Yo te prezante prè edikasyon san enterè pou fanm k ap etidye nan enstitisyon edikasyon siperyè, lekòl teknik ak kolèj, epi yo te etabli pwosedi pou ranbousman eta a nan frè kontra tout fanm k ap etidye nan nivo metriz la.

Pwosedi a pou kouvri kontra edikasyon manm fanmi ki pa gen anpil revni, òfelen oswa elèv fi prive de swen paran yo san kondisyon ranbousman nan depans lan nan resous adisyonèl nan bidjè lokal la te prezante. Anplis de sa, yo te etabli Fon Alimony, epi nan ka debiteur a te mennen nan responsablite kriminèl pou evade sipò finansye a nan pitit minè li a, pratik la nan dirije peman peman alimoni pou kouvri aryere yo.

Refòm ki vize pou ogmante radikalman wòl fanm nan lavi sosyo-politik ak esfè biznis nan peyi nou an toujou nan pwogrè. Yo te kreye yon sistèm inik pou prepare fanm sosyalman aktif pou pozisyon lidèchip, fòmasyon, ak amelyore kalifikasyon yo. Kòm yon rezilta, nan 2016, kantite fanm lidè nan peyi nou an te 7%, pa 2020 chif sa a te ogmante a 12%, pa 2022 a 27%, ak nan mitan antreprenè a 25%.

reklam

Yo te kreye yon sèl baz done elektwonik kandida fanm pwomèt k ap travay nan enstitisyon ak òganizasyon leta yo, epi yo te kreye yon lis rezèv plis pase 25,000 fanm pou lidèchip. An 2022, yo te devlope yon pwogram pou ogmante aktivite fanm nan administrasyon piblik ak patisipasyon ministè yo ak ajans yo, e ki te dirije nan aplikasyon an.

Jodi a, nan sistèm leta ak òganizasyon piblik, anviwon 1,400 fanm ap travay nan pozisyon dirijan nan nivo repiblik ak rejyon yo, ak plis pase 43,000 nan nivo distri ak vil yo. 48 oswa 32% nan 150 depite yo eli nan Chanm Lejislatif la se fanm. Se pa yon egzajerasyon pou nou di ke rezilta sa yo reyalize akòz kondisyon ki kreye pou fanm nan domèn politik ak jesyon sèvi avni peyi nou an.

Akademi Administrasyon Piblik la ak Komite Eta a pou Fanmi ak Fanm te devlope yon pwogram "Lekòl pou Fanm Lidè" 552 èdtan pou fòme lidè fi yo. Nan kad pwogram nan, 100 fanm aktif yo te resevwa fòmasyon. Done sou 142 fanm gradye nan Akademi an pandan peryòd 1996-2021 yo te konpile epi enkli nan baz done rezèv pèsonèl nasyonal la. An menm tan, yo te kreye yon sèl sistèm enfòmasyon pou anrejistre fanm ki viktim asèlman ak vyolans. 29 sant, ki gen ladan 1 sant repibliken, 14 sant rejyonal ak 14 sant egzanplè entè-distri pou reyabilitasyon ak adaptasyon fanm yo ap fonksyone efektivman.

PLIS FÒSÈ CHAD LEGAL LA

Fanm yo ap fè yon kontribisyon merite nan devlopman Nouvo Ouzbekistan. Sa a se rezilta refòm yo aplike pou ranfòse enfliyans fanm yo ak pwoteje dwa yo ak enterè yo nan aspè ki pi fondamantal nan sosyete a - esfè politik, ekonomik ak sosyal.

Nan dènye ane yo, efò enpòtan yo te fè pou ranfòse plis baz legal pou asire egalite sèks nan tout domèn. Mezi enpòtan yo te pran pou ranfòse baz lejislatif ak enstitisyonèl reyalize objektif sa yo, epi plis pase 20 dokiman legal normatif yo te adopte ki vize pou amelyore plis sistèm sipò konplè fanm yo, pwoteksyon dwa yo ak enterè legal yo.

Konsèp "sèks ekspètiz" ak "odit sèks" yo te prezante nan lejislasyon nasyonal la. Yo te adopte yon lwa sou senplifikasyon nan baz legal pwosedi adopsyon an. Moun ki te komèt yon krim minè epi ki te sèvi yon santans te pèmèt yo adopte yon timoun dapre dokiman sa a.

Anplis de sa, yo te adopte yon lwa pou garanti dwa fanm nan sitiyasyon sosyal difisil. Dapre rekòmandasyon Nasyonzini an, lwa "Sou pwoteksyon fanm kont arasman ak abi" ak lòt dokiman legal ki enpòtan yo te amelyore, konsèp "vyolans domestik" te enkli nan lwa a, epi responsablite pou vyolans domestik te etabli kòm yon krim separe. Kounye a, mekanis pwoteksyon fanm yo kont arasman ak abi yo te amelyore, epi yon pwojè lwa ki defini pwosedi pou bay yon manda pwoteksyon pou yon ane pa yon desizyon tribinal yo te devlope epi soumèt bay Chanm Lejislatif la.

Nan kad Estrateji Egalite Sèks nan Repiblik Ouzbekistan an 2030, Komisyon Eleksyon Santral la te etabli 11 endikatè ki kontwole patisipasyon fanm ak gason sou yon baz egal nan tout etap eleksyon an pou yo ka enplike fanm ak gason nan pwosesis eleksyon sou kondisyon egal, pou asire dwa ak opòtinite egal pou fanm ak gason nan fòmasyon komisyon eleksyon yo. Pandan 2022, yo te fikse enpòtans fanm yo ak dispozisyon dwa travay yo kòm endikatè separe nan klasman depatman pèsonèl sèl nan kò ak òganizasyon leta yo.

Baz règleman legal relasyon travay yo te amelyore nan Kòd Travay la te adopte an 2022 an akò ak estanda entènasyonal sou dwa moun ak dwa travay. Plis pase ven nouvo nòm ki pwoteje dwa travay fanm yo te enkli nan Kòd sa a. An patikilye, dwa sitwayen yo pou jete kapasite yo nan travay, pou yo egzèse yo nan nenpòt fòm ki pa entèdi pa lalwa, pou yo chwazi lib kalite fòmasyon, pwofesyon ak espesyalite, espas travay ak kondisyon travay yo te patikilyèman ranfòse.

EKZEKIZYON DOKIMAN ENTERNASYONAL

Ouzbekistan soumèt rapò nasyonal peryodik bay Konsèy Dwa Moun Nasyonzini sou aplikasyon konvansyon ak pak entènasyonal yo. Yo te etabli sipèvizyon palmantè sou konfòmite ak obligasyon entènasyonal nan domèn dwa moun.

Kòm yon pati nan aplikasyon an nan estrateji nan sèks, pwoblèm nan nan aplikasyon an nan Òganizasyon Entènasyonal Travay konvansyon yo "Relasyon egal ak opòtinite egal pou travayè fanm ak gason: travayè ki gen responsablite familyal", "Travay a tan pasyèl", ak "Housekeeping" nan. yo te konsidere lejislasyon nasyonal nou an. Pwopozisyon yo te devlope sou konvenyans nan Repiblik Ouzbekistan adezyon an nan Konvansyon La Haye sou lòd entènasyonal sipò timoun ak lòt fòm sipò fanmi. Kounye a, gen yon pwojè lwa ki nan pwosesis pou yo pase nan dokiman entènasyonal sa a.

Ane pase a, komisyon repibliken an te apwouve plan aksyon nasyonal pou aplikasyon rezolisyon Konsèy Sekirite Nasyonzini an "Fanm, Lapè ak Sekirite" ak "Fym wout" pou 2022-2025 pou ogmante wòl fanm ak tifi nan sosyete a, sèks. egalite ak pwoblèm fanmi. Dapre dokiman sa a, li te deside adopte mezi espesyal tanporè pou ogmante kantite fanm ki nan pozisyon dirijan epi ankouraje yo.

Anplis de sa, travay yo te kòmanse pou anpeche ka vyolans sou fanm yo, pou elaji pwoteksyon yo, pou ranfòse batay kont trafik moun, ki gen ladann trafik fanm ak timoun, epi ogmante preparasyon ak responsablite enstitisyon leta ki konpetan pou anpeche risk vyolans sou fanm.

Règleman pwoblèm ki gen rapò ak dwa travayè imigran yo gen yon enpòtans patikilye pou Ouzbekistan. Se poutèt sa, nan 2019, peyi nou an te vin yon manm nan Òganizasyon Entènasyonal pou Migrasyon an. Yo te etabli yon fon espesyal pou sipòte moun k ap travay aletranje, pou pwoteje dwa yo ak enterè yo. An 2022, kowalisyon "Kanpay Koton", ki ini konpayi ki pwodui pwodwi fini apati koton ak komès nan pwodwi koton, te rekonèt eliminasyon konplè travay fòse ak timoun nan Ouzbekistan epi anile entèdiksyon sou koton Uzbek. Anplis, nan rapò anyèl Depatman Travay Ameriken an "Lis machandiz ki te pwodwi pa travay timoun ak travay fòse - 2022", yo te retire koton Uzbek nan lis machandiz ki te pwodwi pa travay timoun ak travay fòse.

Ozordi, bann reform konstitisyonnel pe ganny enplimante dan nou pei. Pwojè lwa konstitisyonèl "Sou amannman ak adisyon nan Konstitisyon an nan Repiblik Ouzbekistan" te prepare. Pwojè lwa a te sibi ekspètiz legal sèks.

20 jiyè 2022, yon diskisyon piblik entènasyonal (konsiltasyon) te fèt nan vil Tashkent sou sijè "Refleksyon nan dispozisyon sou dwa fanm nan konstitisyon mondyal la". Nan evènman an, yo te fè sijesyon pou plis devlopman nan baz konstitisyonèl ak legal pou asire pwoteksyon efikas nan diyite fanm yo, dwa, libète ak enterè legal yo.

Jodi a nan peyi nou an, asire dwa ak enterè fanm yo, egalite sèks, devlope antreprenarya fanm yo, kreye nouvo travay pou yo, ak amelyore kondisyon travay ak lavi vin tounen yon priyorite nan politik leta. Sa a, nan vire, sèvi pou ogmante enfliyans nan fanm nan aspè ki pi fondamantal nan sosyete a - esfè politik, ekonomik, ak sosyal, aktivite yo nan chak domèn, ak patisipasyon sè nou yo nan lavi sosyete a ap elaji ane apre ane. .

Malika Kadirkhanova, prezidan Komite Sena a nan Oliy Majlis sou Fanm ak Egalite Sèks.

Pataje atik sa a:

EU Reporter pibliye atik ki soti nan yon varyete sous deyò ki eksprime yon pakèt pwen de vi. Pozisyon yo pran nan atik sa yo pa nesesèman sa yo nan EU Reporter.

Tendans