Konekte ak nou

Done

Èske li tan pou rele blòf la sou enfòmasyon prive US?

SHARE:

pibliye

on

Nou itilize enskripsyon ou pou bay kontni nan fason ou te konsanti ak amelyore konpreyansyon nou sou ou. Ou ka koupe abònman nan nenpòt ki lè.

Jiri a deside si Dekrè Egzekitif Prezidan Biden te siyen nan dat 7 oktòb la ka rezoud pwoblèm legal yo te make nan ka Schrems II a epi retabli "konfyans ak estabilite" nan koule done transatlantik yo, ekri Dick Roche, ansyen minis Ilandè pou zafè Ewopeyen yo ki te jwe yon wòl santral nan Referandòm Ilandè a ki te ratifye Trete Lisbon ki te rekonèt pwoteksyon done pèsonèl yo kòm yon dwa fondamantal.

Lwa pwoteksyon done Inyon Ewopeyen an yo lajman rekonèt kòm estanda an lò pou règleman done ak pou pwoteksyon dwa vi prive sitwayen endividyèl yo.

Lè entènèt la te nan anfans li, Inyon Ewopeyen an te kraze nouvo tè an 1995 tabli règ ki gouvène mouvman an ak pwosesis done pèsonèl nan Ewopeyen an Directive Pwoteksyon Done.

Dapre Trete Lisbon 2007, pwoteksyon done pèsonèl yo te vin tounen yon dwa fondamantal. Trete sou Fonksyone Inyon Ewopeyen an ak Charter Dwa Fondamantal Inyon Ewopeyen an ki te antre an aplikasyon an 2009 pwoteje dwa sa a.

An 2012, Komisyon Inyon Ewopeyen an te pwopoze Règleman Jeneral Pwoteksyon Done (GDPR) ki tabli yon seri refòm konplè ki vize pou ranfòse ekonomi dijital Ewòp la ak ranfòse sekirite sou entènèt sitwayen yo.

Nan mwa mas 2014 Palman an Ewopeyen an te anrejistre sipò akablan, pou GDPR lè 621 Deputy nan tout spectre politik la te vote an favè pwopozisyon yo. Se sèlman 10 Deputy ki te vote kont epi 22 ki te absteni. 

GDPR te vin yon modèl mondyal pou lwa pwoteksyon done.  

reklam

Lejislatè yo nan peyi Etazini pa te swiv menm chemen an ak Ewòp. Ozetazini dwa pwoteksyon done nan sektè ki fè respekte lalwa gen kontrent: tandans nan se privilèj lapolis ak enterè sekirite nasyonal.

De tantativ pou konble diferans ki genyen ant apwòch Inyon Ewopeyen an ak Etazini ak pou kreye yon mekanis pou koule done yo te echwe lè Tribinal la jistis Inyon Ewopeyen an te jwenn aranjman Safe Harbor ak Privacy Shield ki te rele pito.  

Kesyon an rive si nouvo aranjman Inyon Ewopeyen-US Done Konfidansyalite kad ki tabli nan Dekrè Egzekitif "Amelyore pwoteksyon pou aktivite entèlijans siyal Etazini yo" te siyen pa Prezidan Biden sou 7.th Oktòb pral reyisi kote Safe Harbor ak Privacy Shield echwe. Gen anpil rezon ki fè yo doute ke yo pral.

Schrems II mete yon ba segondè

An jiyè 2020 nan ka Schrems II a, CJEU te deside ke lwa Etazini pa t satisfè kondisyon yo konsènan aksè ak itilizasyon done pèsonèl ki tabli nan lwa Inyon Ewopeyen an.

Tribinal la te fè konnen yon enkyetid kontinye fè konnen ke ajans ameriken yo pa t limite itilizasyon ak aksè a done Inyon Ewopeyen yo pa prensip pwopòsyonèl. Li te konsidere ke li te "enposib pou konkli" ke akò Inyon Ewopeyen-US Privacy Shield te ase pou asire yon nivo pwoteksyon pou sitwayen Inyon Ewopeyen ekivalan a sa ki garanti pa GDPR a e li te deside ke mekanis Ombudsman ki te kreye anba Privacy Shield, se te. inadekwat e ke endepandans li pa t 'kapab garanti.  

Pwopozisyon Prezidan Biden ak andòsman Komisyon Inyon Ewopeyen an

Sou 7th Oktòb Prezidan Biden te siyen yon Dekrè Egzekitif (EO) "Amelyore pwoteksyon pou aktivite entèlijans siyal Etazini yo".

Anplis mete ajou yon Dekrè Egzekitif epòk Obama sou fason pwoteksyon done fonksyone nan peyi Etazini, lòd la tabli yon nouvo Kad Konfidansyalite Done Inyon Ewopeyen-US.

Brèf Mezon Blanch sou EO a karakterize Framework kòm restore "konfyans ak estabilite" nan koule done transatlantik ke li dekri kòm "kritik pou pèmèt $ 7.1 billions relasyon ekonomik Inyon Ewopeyen-US" - yon reklamasyon pito depase.

Brèf la dekri nouvo aranjman yo kòm ranfòse "etalaj ki deja solid nan pwoteksyon vi prive ak libète sivil pou aktivite entèlijans siyal Etazini yo".

Li fè konnen ke nouvo aranjman yo pral asire ke aktivite entèlijans ameriken yo pral fèt sèlman nan pouswit defini objektif sekirite nasyonal Ameriken yo epi yo dwe limite a sa ki "nesesè ak pwopòsyonèl" - yon jenoufleksyon nan jijman Schrems II.  

Brèf la tou tabli "yon mekanis milti-kouch" ki pral pèmèt moun ki andanje pa aktivite entèlijans Ameriken yo "yo jwenn (yon) revizyon endepandan ak obligatwa ak repare reklamasyon yo".

Komisyon Inyon Ewopeyen an te andose Lòd Prezidan Biden a avèk antouzyasm ki montre li kòm bay Ewopeyen yo ki gen done pèsonèl yo transfere Ozetazini ak "garantisyon obligatwa ki limite aksè a done pa otorite entèlijans US nan sa ki nesesè ak pwopòsyonèl pwoteje sekirite nasyonal la". San yo pa sipòte analiz li karakterize dispozisyon Lòd la pou jwenn reparasyon ak Tribinal kòm yon mekanis "endepandan ak san patipri" "pou envestige ak rezoud plent konsènan aksè a done (Ewopeyen) pa otorite US sekirite nasyonal".

Kèk kesyon serye

Gen anpil kesyon nan prezantasyon yo nan Mezon Blanch lan ak Komisyon an.

Anpil moun ta kesyone lide ke ajans entèlijans ameriken yo sijè a yon "etalaj sevè nan vi prive ak libète sivil". 

Yon gwo pwoblèm rive konsènan enstriman legal ke Etazini ap itilize pou prezante chanjman yo. Lòd Egzekitif yo se enstriman egzekitif fleksib ki ka chanje nenpòt ki lè pa yon Prezidan Ameriken ki chita nan. Yon chanjman nan Mezon Blanch lan ta ka wè aranjman yo te dakò mete nan poubèl fatra a, menm jan sa te rive lè Prezidan Trump te kite akò ki te byen negosye pou mete restriksyon sou pwogram nikleyè Iran an an echanj pou soulajman sanksyon yo.

Kesyon yo poze tou sou fason mo yo "nesesè" ak "pwopòsyonèl” ki parèt nan Mezon Blanch lan ak deklarasyon Komisyon yo dwe defini. Entèpretasyon mo kle sa yo ka diferan anpil sou chak bò Atlantik la. 

Sant Ewopeyen pou Dwa Digital òganizasyon an te fonde pa Max Schrems fè pwen an pandan ke administrasyon Ameriken an ak Komisyon Inyon Ewopeyen an te kopye mo sa yo "nesesè"Ak"pwopòsyonèl" Soti nan jijman Schrems II yo pa ad idem sou siyifikasyon legal yo. Pou tou de bò yo dwe sou menm paj la, US la ta dwe fondamantalman limite sistèm siveyans mas li yo pou fè aliman ak konpreyansyon Inyon Ewopeyen an nan siveyans "pwopòsyonèl" e ke pa pral rive: siveyans esansyèl pa ajans entèlijans ameriken yo ap kontinye anba nouvo aranjman yo.

Enkyetid patikilyèman grav parèt sou mekanis reparasyon an. Mekanis ki te kreye pa EO Prezidan Biden a se konplèks, kontrent epi li lwen endepandan.

Aranjman reparasyon yo mande pou plent yo dwe depoze dabò ak Ofisye Pwoteksyon Libète Sivil yo nonmen pa ajans entèlijans ameriken yo pou asire ke ajans yo respekte konfidansyalite ak dwa fondamantal yo - yon brakonye ki tounen yon aranjman gadò.  

Desizyon ofisye sa yo ka fè apèl nan yon Tribinal Revizyon Pwoteksyon Done (DPRC) ki fèk kreye. "Tribinal" sa a pral "konpoze ak manm yo chwazi soti andeyò Gouvènman Ameriken an".

Itilizasyon mo "tribinal" pou dekri kò sa a se dout. Sant Ewopeyen pou Dwa Digital rejte lide ki fè konnen kò a nan siyifikasyon nòmal Atik 47 Charter Dwa Fondamantal Inyon Ewopeyen an.

Pwokirè Jeneral Ameriken an pral nonmen "jij" li yo, ki dwe genyen "otorizasyon sekirite (US) obligatwa" an konsiltasyon ak Sekretè Komès Ameriken an.

Byen lwen ke yo te "andeyò Gouvènman Ameriken an" yon fwa ke yo te nonmen manm Tribinal la vin yon pati nan machin nan US nan Gouvènman an.

Kote yon plent oswa "yon eleman nan Kominote Entèlijans lan" fè yon apèl nan Tribinal la, yon panèl twa jij ap reyini pou revize aplikasyon an. Komite sa a chwazi yon avoka espesyal ankò ki gen "otorizasyon sekirite obligatwa" Etazini pou reprezante "enterè moun k ap plenyen an nan zafè a".

Sou kesyon aksè a, plenyen ki soti nan Inyon Ewopeyen an dwe pote ka yo nan yon ajans ki enpòtan nan Inyon Ewopeyen an. Ajans sa a transfere plent lan nan peyi Etazini. Apre yo fin revize ka a, yo enfòme moun ki pote plent lan “atravè kò apwopriye a nan eta ki kalifye a” sou rezilta a “san yo pa konfime oswa nye ke moun ki pote plent lan te sijè a aktivite siyal Etazini”. Yo pral di moun ki plenyen yo sèlman ke "revizyon an swa pa t idantifye okenn vyolasyon ki kouvri" oswa yo te bay "yon detèminasyon ki mande reparasyon apwopriye". Li difisil pou w wè ki jan aranjman sa yo satisfè tès endepandans pwopozisyon Ombudsman yo nan Privacy Shield echwe. 

An jeneral, aranjman Tribinal Revizyon Pwoteksyon Done yo gen plis pase yon santiman nan Tribinal FISA Ameriken an anpil joure, ki lajman konsidere kòm yon ti kras plis pase yon koupon pou sèvis entèlijans US yo.

Kisa apre?

Avèk Dekrè Egzekitif Ameriken an te adopte, aksyon an ap retounen nan Komisyon Inyon Ewopeyen an ki pral pwopoze yon desizyon sou konpetans ak lanse pwosedi adopsyon.

Pwosedi adopsyon an mande pou Komisyon an jwenn yon opinyon, ki pa obligatwa, nan men Pwoteksyon Done Ewopeyen an. Komisyon an dwe resevwa apwobasyon tou nan men yon komite ki konpoze de reprezantan eta manm Inyon Ewopeyen yo.

Palman an Ewopeyen an ak Konsèy la gen dwa pou mande Komisyon Ewopeyen an amande oswa retire desizyon an konpetans sou rezon ki kontni li yo depase pouvwa yo mete ann aplikasyon yo prevwa nan règleman an 2016 GDPR.

Kòm kò a ki reprezante dirèkteman moun yo nan Ewòp ak kò a ki se konsa akableman andose prensip yo ki tabli nan GDPR Palman an Ewopeyen an gen yon responsablite pou l pran yon gade byen long sou sa ki sou tab la ak pou li pran yon gade klè sou la. nan ki nivo pwopozisyon yo konpatib ak prensip ki etabli nan GDPR ak atant Ewopeyen yo ke dwa vi prive yo respekte.

Diferans fondamantal ant Inyon Ewopeyen an ak Etazini sou pwoteksyon dwa vi prive sitwayen endividyèl yo pa gen anpil chans pou yo sispann pa Dekrè Egzekitif Prezidan Biden: konfli a toujou gen kèk fason pou kouri.

Pataje atik sa a:

EU Reporter pibliye atik ki soti nan yon varyete sous deyò ki eksprime yon pakèt pwen de vi. Pozisyon yo pran nan atik sa yo pa nesesèman sa yo nan EU Reporter.

Tendans